Дати

Тук ще намерите преглед на предстоящите дати за текущия втори учебен срок 2023/2024 г. , който можете да изтеглите:

Преглед на графика