Тест за колоездене

Този маршрут се изминава от учениците в деня на изпита по колоездене.

То трябва да се практикува добре както в часовете в малки групи с помощта на родителите, така и вкъщи заедно с родителите.