Δοκιμή ποδηλασίας

Η διαδρομή αυτή διανύεται από τους μαθητές την ημέρα της δοκιμασίας ποδηλασίας.

Θα πρέπει να εξασκείται καλά τόσο στα μαθήματα σε μικρές ομάδες με τη βοήθεια των γονέων όσο και στο σπίτι μαζί με τους γονείς.