Odtlačok


Prevádzkovateľ domovskej stránky:

Viktoriaschule Gronau
Gildehauser Straße 114
48599 Gronau

Číslo školy: 120200

Telefón: +492562965014
Fax: +49256297601
verwaltung@vs.schule.gronau.de

Poverený zástupca: Maike Albers-Wilmes (riaditeľka školy)


Odmietnutie zodpovednosti:
Za úplnosť, redakčné a technické chyby, opomenutia atď. ani za správnosť príspevkov nenesieme žiadnu zodpovednosť. Predovšetkým sa nepreberá žiadna zodpovednosť za úplnosť a presnosť informácií, ku ktorým sa možno dostať prostredníctvom odkazov. Podľa všeobecných právnych predpisov je každý poskytovateľ zodpovedný za svoj vlastný obsah, ktorý sprístupňuje na používanie. Odkazy na obsah poskytovaný inými poskytovateľmi je potrebné odlíšiť od vlastného obsahu poskytovateľa. Odkazy na obsah externých stránok sa poskytujú len na informačné účely a na uľahčenie získavania informácií. Stránky iných poskytovateľov sú pred vytvorením odkazu starostlivo a podľa najlepšieho vedomia preverené. Za úplnosť a presnosť informácií, ku ktorým sa dostanete prostredníctvom odkazov, však nemožno poskytnúť žiadnu záruku. Obsah sa môže kedykoľvek zmeniť bez vedomia redakcie. Nemáme žiadny vplyv na dizajn a obsah stránok iných poskytovateľov, ktoré sú prístupné z tejto webovej stránky, a neprijímame ich obsah za svoj vlastný. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky stránky tejto webovej lokality a odkazy na týchto stránkach. Redakcia žiada o oznámenie, ak sa odkazuje na stránky, ktorých obsah je dôvodom na sťažnosť. Redakcia si vyhradzuje právo zmeniť tu uvedené informácie bez predchádzajúceho upozornenia.