Tryck


Operatör av hemsidan:

Viktoriaschule Gronau
Gildehauser Straße 114
48599 Gronau

Skolans nummer: 120200

Telefon: +492562965014
Fax: +49256297601
verwaltung@vs.schule.gronau.de

Behörig företrädare: Maike Albers-Wilmes (rektor)


Ansvarsfriskrivning:
Inget ansvar kan tas för fullständigheten, redaktionella och tekniska fel, utelämnanden etc. eller för riktigheten av inläggen. I synnerhet tas inget ansvar för fullständigheten och riktigheten av information som kan nås via länkar. Enligt allmän lag är varje leverantör ansvarig för sitt eget innehåll som den gör tillgängligt för användning. Hänvisningar till innehåll som tillhandahålls av andra leverantörer ska särskiljas från leverantörens eget innehåll. Länkar till innehållet på externa webbplatser tillhandahålls endast i informationssyfte och för att göra det lättare att få information. Sidorna från andra leverantörer kontrolleras med stor omsorg och efter bästa förmåga innan en länk skapas. Vi kan dock inte garantera att den information som nås via länkar är fullständig och korrekt. Innehållet kan ändras när som helst utan redaktionens vetskap. Vi har inget inflytande på utformningen och innehållet på sidorna hos andra leverantörer som är tillgängliga från denna webbplats och antar inte deras innehåll som vårt eget. Denna förklaring gäller för alla sidor på denna webbplats och länkarna på dessa sidor. Redaktionen ber att bli informerad om det hänvisas till sidor vars innehåll ger anledning till klagomål. Redaktionen förbehåller sig rätten att ändra den information som tillhandahålls här utan föregående meddelande.