Otisk


Provozovatel domovské stránky:

Viktoriaschule Gronau
Gildehauser Straße 114
48599 Gronau

Číslo školy: 120200

Telefon: +492562965014
Fax: +49256297601
verwaltung@vs.schule.gronau.de

Pověřený zástupce: Maike Albers-Wilmes (ředitelka školy).


Odmítnutí odpovědnosti:
Za úplnost, redakční a technické chyby, opomenutí atd. ani za správnost příspěvků nelze nést žádnou odpovědnost. Zejména nelze převzít odpovědnost za úplnost a správnost informací, které jsou dostupné prostřednictvím odkazů. Podle obecných právních předpisů je každý poskytovatel odpovědný za svůj vlastní obsah, který poskytuje k použití. Odkazy na obsah poskytovaný jinými poskytovateli je třeba odlišit od vlastního obsahu poskytovatele. Odkazy na obsah externích stránek jsou poskytovány pouze pro informační účely a pro usnadnění získávání informací. Stránky jiných poskytovatelů jsou před vytvořením odkazu pečlivě a podle našeho nejlepšího vědomí kontrolovány. Za úplnost a přesnost informací, ke kterým se dostanete prostřednictvím odkazů, však nelze poskytnout žádnou záruku. Obsah může být kdykoli změněn bez vědomí redakce. Nemáme žádný vliv na podobu a obsah stránek jiných poskytovatelů přístupných z těchto webových stránek a nepřijímáme jejich obsah za svůj. Toto prohlášení se vztahuje na všechny stránky tohoto webu a odkazy na těchto stránkách. Redakce žádá o upozornění, pokud se odkazuje na stránky, jejichž obsah zavdává příčinu ke stížnostem. Redakce si vyhrazuje právo na změnu zde uvedených informací bez předchozího upozornění.