Εκτύπωση


Χειριστής της αρχικής σελίδας:

Viktoriaschule Gronau
Gildehauser Straße 114
48599 Gronau

Αριθμός σχολείου: 120200

Τηλέφωνο: +492562965014
Φαξ: +49256297601
verwaltung@vs.schule.gronau.de

Εξουσιοδοτημένη εκπρόσωπος: Maike Albers-Wilmes (διευθύντρια)


Αποποίηση ευθυνών:
Καμία ευθύνη δεν μπορεί να αναληφθεί για την πληρότητα, τα συντακτικά και τεχνικά λάθη, τις παραλείψεις κ.λπ. ή για την ακρίβεια των συμμετοχών. Ειδικότερα, καμία ευθύνη δεν αναλαμβάνεται για την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών στις οποίες μπορεί να έχει κανείς πρόσβαση μέσω συνδέσμων. Σύμφωνα με τη γενική νομοθεσία, κάθε πάροχος είναι υπεύθυνος για το δικό του περιεχόμενο που διαθέτει προς χρήση. Οι παραπομπές σε περιεχόμενο που παρέχεται από άλλους παρόχους πρέπει να διαχωρίζονται από το περιεχόμενο του ίδιου του παρόχου. Οι σύνδεσμοι προς το περιεχόμενο εξωτερικών δικτυακών τόπων παρέχονται μόνο για λόγους ενημέρωσης και για να διευκολυνθεί η λήψη πληροφοριών. Οι σελίδες άλλων παρόχων ελέγχονται με μεγάλη προσοχή και με την καλύτερη δυνατή γνώση πριν από τη δημιουργία ενός συνδέσμου. Ωστόσο, δεν μπορεί να δοθεί καμία εγγύηση για την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών στις οποίες παρέχεται πρόσβαση μέσω συνδέσμων. Το περιεχόμενο μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή χωρίς τη γνώση της συντακτικής ομάδας. Δεν επηρεάζουμε το σχεδιασμό και το περιεχόμενο των σελίδων άλλων παρόχων που είναι προσβάσιμες από τον παρόντα ιστότοπο και δεν υιοθετούμε το περιεχόμενό τους ως δικό μας. Η παρούσα δήλωση ισχύει για όλες τις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου και τους συνδέσμους σε αυτές τις σελίδες. Οι συντάκτες ζητούν να ειδοποιηθούν εάν γίνεται αναφορά σε σελίδες των οποίων το περιεχόμενο δίνει αφορμή για καταγγελία. Οι συντάκτες διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν τις πληροφορίες που παρέχονται εδώ χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.