Στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 4 αριθ. 7 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (ΓΚΠΔ της ΕΕ) είναι

Viktoriaschule Gronau
Gildehauser Straße 114
48599 Gronau

Τηλέφωνο: +492562965014
Φαξ: +49256297601

verwaltung@vs.schule.gronau.de

Εξουσιοδοτημένη εκπρόσωπος: Maike Albers-Wilmes (διευθύντρια)


Στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίαςδεδομένων

Ο επίσημος υπεύθυνος προστασίας δεδομένων για τα σχολεία της σχολικής περιφέρειας Borken είναι ο κ. Friedrich. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του στην ηλεκτρονική διεύθυνση

m.friedrich@kreis-borken.de.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα:

 • να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με το άρθρο 15 DSGVO. Συγκεκριμένα, μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, την κατηγορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους έχουν γνωστοποιηθεί ή θα γνωστοποιηθούν τα δεδομένα σας, την προβλεπόμενη περίοδο αποθήκευσης, την ύπαρξη δικαιώματος διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας ή αντίρρησης, την ύπαρξη δικαιώματος καταγγελίας, την προέλευση των δεδομένων σας, εάν δεν έχουν συλλεχθεί από εμάς, καθώς και την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και, κατά περίπτωση, ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με τις λεπτομέρειές της,

 • να ζητήσετε τη διόρθωση εσφαλμένων ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων που έχουμε αποθηκεύσει χωρίς καθυστέρηση σύμφωνα με το άρθρο 16 DSGVO,

 • σύμφωνα με το άρθρο 17 DSGVO να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων που έχουμε αποθηκεύσει, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης, για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση, για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων,

 • να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 18 DSGVO, εφόσον αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων, η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά αντιτίθεστε στη διαγραφή τους και δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα, αλλά τα χρειάζεστε για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 DSGVO,

 • σύμφωνα με το άρθρο 20 DSGVO να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινό και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή να ζητήσετε τη διαβίβαση σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας,

 • να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 DSGVO. Αυτό έχει ως συνέπεια να μην μπορούμε πλέον να συνεχίσουμε την επεξεργασία δεδομένων βάσει αυτής της συγκατάθεσης στο μέλλον,

 • να καταγγείλετε σε εποπτική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 77 DSGVO,

 • σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον συντρέχουν λόγοι που απορρέουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας ή η αντίρρηση στρέφεται κατά της άμεσης διαφήμισης. Στην τελευταία περίπτωση, έχετε ένα γενικό δικαίωμα εναντίωσης, το οποίο θα εφαρμοστεί από εμάς χωρίς να προσδιορίζεται μια συγκεκριμένη κατάσταση. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμα ακύρωσης ή αντίρρησης, στείλτε απλώς ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο verwaltung@vs.schule.gronau.de.


Σημειώσεις σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων

Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, συλλέγονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1S. 1 lit. Ff EU - DSGVO σε συνδυασμό με το § 3 Abs. 1 Datenschutz Nordrhein-Westfalen (DSG NRW), τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται για τεχνικούς λόγους προκειμένου να εμφανίζεται ο ιστότοπός μας και να διασφαλίζεται η σταθερότητα και η ασφάλεια. Τα ακόλουθα δεδομένα λαμβάνονται κατά την πρόσβαση και αποθηκεύονται προσωρινά στα λεγόμενα αρχεία πρωτοκόλλου ή αρχεία καταγραφής:

 • Διεύθυνση IP
 • Ημερομηνία και ώρα ανάκτησης
 • Περιεχόμενο της αίτησης (συγκεκριμένη σελίδα)
 • Κατάσταση πρόσβασης / κωδικός κατάστασης HTTP
 • Μεταφερόμενος όγκος δεδομένων σε κάθε περίπτωση
 • Ιστοσελίδα από την οποία προέρχεται το αίτημα
 • Πρόγραμμα περιήγησης
 • Λειτουργικό σύστημα και διεπαφή του
 • Γλώσσα και έκδοση του λογισμικού του προγράμματος περιήγησης

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι είναι πιθανόν οι διαχειριστές εξωτερικών ιστότοπων που συνδέονται με την πύλη να συλλέγουν και να αναλύουν τα δεδομένα των χρηστών αυτών των ιστότοπων.
Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα δεδομένα θα αποθηκευτούν βάσει της νομικής βάσης του Άρθρου. 6 Abs. 1. S. 1 lit. e, Abs. 3 EU - DSGVO σε συνδυασμό με το § 3 Abs. 1 Datenschutzgesetz Nordrhein- Westfalen (DSG NRW) η αποθήκευση των δεδομένων που παρέχονται οικειοθελώς από εσάς (η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, κατά περίπτωση το όνομά σας και ο αριθμός τηλεφώνου σας) προκειμένου να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας. Τα προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τον σκοπό που ζητήσατε. Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν τη στιγμή που η αποθήκευση δεν είναι πλέον απαραίτητη.


Χρήση των cookies

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Πρόκειται για μικρά αρχεία που δημιουργεί αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησής σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας και τα αποθηκεύει στην τελική σας συσκευή (φορητό υπολογιστή, tablet, smartphone ή παρόμοιο). Στο cookie αποθηκεύονται πληροφορίες που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη τελική συσκευή που χρησιμοποιείται. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι αποκτούμε άμεση γνώση της ταυτότητάς σας. Η χρήση των cookies χρησιμεύει για να καταστήσει τη χρήση της προσφοράς μας πιο φιλική προς το χρήστη για εσάς. Διαγράφονται αυτόματα μετά την έξοδό σας από τον ιστότοπό μας. Είναι δυνατόν να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αποθηκεύονται cookies στον υπολογιστή σας ή να εμφανίζεται πάντα ένα μήνυμα πριν από τη δημιουργία ενός νέου cookie. Ωστόσο, η πλήρης απενεργοποίηση των cookies μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμό της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας μας.


Αλλαγή στην πολιτική απορρήτου μας

Ενδέχεται να γίνουν αλλαγές στην παρούσα πολιτική απορρήτου για να διασφαλιστεί ότι συμμορφώνεται πάντα με τις τρέχουσες νομικές απαιτήσεις ή για να εφαρμοστούν αλλαγές στις υπηρεσίες μας στην πολιτική απορρήτου, π.χ. όταν εισάγονται νέες υπηρεσίες. Η νέα πολιτική απορρήτου θα ισχύει τότε για την επόμενη επίσκεψή σας.


Συγκατάθεση cookie

 • Δεν επιτρέπονται οι υπηρεσίες χαρτών
 • Δεν επιτρέπονται οι υπηρεσίες βίντεο
 • Δεν επιτρέπονται τα τεχνικά cookies