Mikalojaus giedojimas

Mikalojaus apsilankymas Viktorijos mokykloje

Ryte susirinkome akmenų rate ir kartu giedojome giesmes šventajam Nikolajui ir jo tarnui Ruprechtui. Vėliau šventasis Mikalojus ir Ruprechtas iš tikrųjų aplankė mus pamokose. Kiekviena klasė netgi gavo po dovanėlę.