Mikulášský zpěv

Mikuláš navštívil školu Viktoria

Ráno jsme se sešli v kamenném kruhu a společně zazpívali písně pro Mikuláše a jeho sluhu Ruprechta. Mikuláš a Ruprecht nás později skutečně navštívili ve třídách. Pro každou třídu byl dokonce připraven dárek.