Mikołaj śpiewa

Święty Mikołaj odwiedza szkołę Viktoria

Spotkaliśmy się rano w kamiennym kręgu i śpiewaliśmy piosenki dla Świętego Mikołaja i jego sługi Ruprechta. Mikołaj i Ruprecht odwiedzili nas później w klasach. Każda klasa otrzymała nawet prezent.