Пеенето на Свети Никола

Свети Николай посещава училище "Виктория

Сутринта се събрахме в каменния кръг и изпяхме песни за Свети Никола и неговия слуга Рупрехт. По-късно Свети Николай и Рупрехт действително ни посетиха в класните стаи. За всеки клас дори имаше подарък.