Mikulášsky spev

Mikuláš navštívil školu Viktoria

Ráno sme sa stretli v kamennom kruhu a spoločne sme spievali piesne pre Mikuláša a jeho sluhu Ruprechta. Mikuláš a Ruprecht nás neskôr skutočne navštívili v triedach. Pre každú triedu bol dokonca pripravený darček.