Steungroep

Beste ouders en vrienden van de Viktoria School!

De Viktoriaschule Sponsorvereniging werd in oktober 1997 opgericht met als enige doel het steunen van liefdadigheidsdoelen door materiële en immateriële steun te bieden.

Deze bestaat uit ouders van onze leerlingen, vrienden van de school en leerkrachten.

In het bijzonder streeft het ernaar om:

  • de bevordering van het culturele en sociale schoolleven
  • (schoolfestivals, schoolsport, wandelingen, informatie-evenementen en dergelijke)
  • Toekenning van subsidies voor de aanschaf van wetenschappelijke en artistieke leermiddelen en uitrusting, alsmede meubilair en sportuitrusting
  • Ondersteuning voor leerlingen in nood
  • De belangen van de school in het openbaar vertegenwoordigen


Hier ziet u enkele van de projecten die we hebben ondersteund:


De Raad van Bestuur

Tijdens de laatste algemene vergadering op 6 maart 2024 is een nieuw bestuur gekozen. De ondersteuningsvereniging helpt alle ouders graag met hun zorgen en vragen: neem contact met ons op!

1e Voorzitter: Maria Knaus
Plaatsvervangend voorzitster: Sarah Timmer
Secretaris: Claudia Bracht
Penningmeester: Marco Weidemann
Assessoren: Eva Jauster, Antonius Wevers


Lid worden

We kunnen het niet zonder uw steun! Lid worden.  

Als u vragen of suggesties hebt, kunt u ons schrijven op foerderkreis-viktoriaschule-in-gronau@outlook.de