Stödgrupp

Kära föräldrar och vänner till Viktoriaskolan!

Viktoriaschule Sponsors' Association grundades i oktober 1997 med det enda syftet att stödja välgörande ändamål genom att tillhandahålla materiellt och immateriellt stöd.

Den består av föräldrar till våra elever, vänner till skolan och lärare.

I synnerhet strävar den efter att:

  • Främjande av ett kulturellt och socialt skolliv.
  • (skolfester, skolidrott, vandringar, informationsevenemang och liknande)
  • Beviljande av bidrag för upphandling av vetenskapliga och konstnärliga undervisnings- och utrustningsresurser samt möbler och sportutrustning.
  • Stöd till elever i behov av särskilt stöd
  • Företräda skolans intressen offentligt


Här kan du se några av de projekt som vi har stött:


Styrelsen

En ny styrelse valdes vid den senaste bolagsstämman den 6 mars 2024. Stödföreningen hjälper gärna alla föräldrar med deras funderingar och frågor: Kontakta oss!

1:e ordförande: Maria Knaus
Vice ordförande: Sarah Timmer
Sekreterare: Claudia Bracht
Kassör: Marco Weidemann
Bedömare: Eva Jauster, Antonius Wevers


Bli medlem

Vi kan inte göra det utan ditt stöd! Bli medlem.  

Om du har några frågor eller förslag, vänligen skriv till oss på foerderkreis-viktoriaschule-in-gronau@outlook.de