Contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

De verwerkingsverantwoordelijke volgens Art. 4 Nr. 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (EU GDPR) is

Viktoriaschule Gronau
Gildehauser Straße 114
48599 Gronau

Telefoon: +492562965014
Fax: +49256297601

verwaltung@vs.schule.gronau.de

Bevoegde vertegenwoordiger: Maike Albers-Wilmes (directrice)


Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

De officiële functionaris voor gegevensbescherming voor scholen in het schooldistrict Borken is de heer Friedrich. U kunt hem bereiken op het e-mailadres
m.friedrich@kreis-borken.de.

Rechten van de betrokkenen

U hebt het recht:

 • om informatie op te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in overeenstemming met art. 15 DSGVO. U kunt met name informatie opvragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, wissing, beperking van verwerking of bezwaar, het bestaan van een klachtrecht, de herkomst van uw gegevens als deze niet door ons zijn verzameld, evenals het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de details daarvan;

 • de rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen onverwijld te eisen in overeenstemming met art. 16 DSGVO;

 • overeenkomstig art. 17 DSGVO om het wissen van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens te verzoeken, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor het nakomen van een wettelijke verplichting, om redenen van openbaar belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;

 • om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken in overeenstemming met Art. 18 DSGVO, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onwettig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen ervan en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met Art. 21 DSGVO;

 • overeenkomstig art. 20 DSGVO om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht naar een andere verwerkingsverantwoordelijke aan te vragen;

 • uw toestemming te allen tijde intrekken in overeenstemming met art. 7 (3) DSGVO. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet langer mogen voortzetten;

 • een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met art. 77 DSGVO;

 • overeenkomstig Art. 21 GDPR om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, op voorwaarde dat hier redenen voor zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie of dat het bezwaar gericht is tegen directe reclame. In het laatste geval hebt u een algemeen recht om bezwaar te maken, dat door ons zal worden uitgevoerd zonder een specifieke situatie te specificeren. Als u gebruik wilt maken van uw recht op annulering of bezwaar, kunt u een e-mail sturen naar verwaltung@vs.schule.gronau.de.


Opmerkingen over gegevensverwerking

Wanneer u deze website bezoekt, worden persoonsgegevens verzameld op basis van art. 6 par. 1S. 1 lit. Ff EU - DSGVO in samenhang met § 3 Abs. 1 Datenschutz Nordrhein-Westfalen (DSG NRW), worden persoonsgegevens om technische redenen verzameld om onze website weer te geven en de stabiliteit en veiligheid te garanderen. De volgende gegevens worden tijdens de toegang ontvangen en tijdelijk opgeslagen in zogenaamde protocol- of logbestanden:

 • IP-adres
 • Datum en tijd van het ophalen
 • Inhoud van het verzoek (concrete pagina)
 • Toegangsstatus / HTTP-statuscode
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval
 • Website waar het verzoek vandaan komt
 • Browser
 • Besturingssysteem en de interface
 • Taal en versie van de browsersoftware

Wij willen u erop wijzen dat het mogelijk is dat de beheerders van externe websites waarnaar het portaal doorlinkt, de gegevens van gebruikers van deze websites verzamelen en analyseren.
Als u per e-mail contact met ons opneemt, worden de gegevens opgeslagen op basis van art. 6 Abs. 1. S. 1 lit. e, Abs. 3 EU - DSGVO in samenhang met § 3 Abs. 1 Datenschutzgesetz Nordrhein- Westfalen (DSG NRW) de opslag van de door u vrijwillig verstrekte gegevens (uw e-mailadres, indien van toepassing uw naam en uw telefoonnummer) om uw verzoek te kunnen verwerken. De persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor het doel dat u hebt aangevraagd. Uw gegevens worden verwijderd op het moment dat opslag niet langer noodzakelijk is.


Gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Dit zijn kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt wanneer u onze site bezoekt en die op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone of vergelijkbaar) worden opgeslagen. In de cookie wordt informatie opgeslagen die gerelateerd is aan het specifieke eindapparaat dat u gebruikt. Dit betekent echter niet dat wij uw identiteit direct te weten komen. Het gebruik van cookies dient om het gebruik van ons aanbod voor u gebruiksvriendelijker te maken. Ze worden automatisch verwijderd nadat u onze site hebt verlaten. Het is mogelijk om uw browser zo in te stellen dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een melding verschijnt voordat er een nieuw cookie wordt aangemaakt. Het volledig deactiveren van cookies kan echter leiden tot een beperking van de functionaliteit van onze website.


Wijziging van ons privacybeleid

Er kunnen wijzigingen worden aangebracht in dit privacybeleid om ervoor te zorgen dat het altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze diensten door te voeren in het privacybeleid, bijv. wanneer nieuwe diensten worden geïntroduceerd. Het nieuwe privacybeleid is dan van toepassing op uw volgende bezoek.


Toestemming voor cookies

 • Kaartdiensten niet toegestaan
 • Videodiensten niet toegestaan
 • Technische cookies niet toegestaan