Podpůrná skupina

Vážení rodiče a přátelé školy Viktoria!

Sdružení sponzorů Viktoriaschule bylo založeno v říjnu 1997 s jediným cílem - podporovat charitativní účely poskytováním materiální a nemateriální podpory.

Tvoří ji rodiče našich žáků, přátelé školy a učitelé.

Snaží se zejména:

  • podpora kulturního a společenského života školy
  • (školní slavnosti, školní sporty, výlety, informační akce apod.)
  • Poskytování dotací na pořízení vědeckých a uměleckých výukových a přístrojových prostředků, jakož i na vybavení nábytkem a sportovním náčiním.
  • Podpora žáků v nouzi
  • zastupování zájmů školy na veřejnosti


Zde si můžete prohlédnout některé z projektů, které jsme podpořili:


Představenstvo

Na poslední valné hromadě 6. března 2024 bylo zvoleno nové představenstvo. Podpůrné sdružení rádo pomůže všem rodičům s jejich starostmi a dotazy: Kontaktujte nás!

1. předsedkyně: Maria Knaus
Místopředsedkyně: Sarah Timmer
Tajemnice: Claudia Bracht
Pokladník: Marco Weidemann
Posuzovatelé: Eva Jauster, Antonius Wevers


Staňte se členem

Bez vaší podpory to nedokážeme! Staňte se členem.  

Máte-li jakékoli dotazy nebo návrhy, napište nám na adresu foerderkreis-viktoriaschule-in-gronau@outlook.de.