Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej

Administratorem danych zgodnie z art. 4 nr 7 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO UE) jest

Viktoriaschule Gronau
Gildehauser Straße 114
48599 Gronau

Telefon: +492562965014
Faks: +49256297601

verwaltung@vs.schule.gronau.de

Upoważniony przedstawiciel: Maike Albers-Wilmes (Pani Dyrektor)


Dane kontaktowe inspektoraochrony danych

Oficjalnym inspektorem ochrony danych dla szkół w okręgu szkolnym Borken jest Pan Friedrich. Mogą się Państwo z nim skontaktować pod adresem e-mail

m.friedrich@kreis-borken.de.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo:

 • zażądać informacji o Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas zgodnie z art. 15 RODO. W szczególności mogą Państwo zażądać informacji na temat celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym Państwa dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanego okresu przechowywania, istnienia prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnienia prawa do złożenia skargi, pochodzenia Państwa danych, jeśli nie zostały one przez nas zebrane, a także istnienia zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, oraz, w stosownych przypadkach, istotnych informacji na temat jego szczegółów;

 • zażądać niezwłocznej korekty nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas zgodnie z art. 16 DSGVO;

 • zgodnie z art. 17 DSGVO zażądać usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;

 • zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO, o ile dokładność danych jest przez Państwa kwestionowana, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiają się Państwo ich usunięciu i nie potrzebujemy już tych danych, ale są one potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu zgodnie z art. 21 RODO;

 • zgodnie z art. 20 DSGVO, aby otrzymać Państwa dane osobowe, które nam Państwo przekazali, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub zażądać ich przekazania innemu administratorowi danych;

 • odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie zgodnie z art. 7 (3) DSGVO. Skutkuje to tym, że nie możemy już kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody w przyszłości;

 • złożyć skargę do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 DSGVO;

 • zgodnie z art. 21 RODO do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, pod warunkiem, że istnieją ku temu powody wynikające z Państwa szczególnej sytuacji lub sprzeciw jest skierowany przeciwko reklamie bezpośredniej. W tym ostatnim przypadku przysługuje Państwu ogólne prawo do sprzeciwu, które zostanie przez nas wdrożone bez określania konkretnej sytuacji. Jeśli chcą Państwo skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres verwaltung@vs.schule.gronau.de.


Uwagi dotyczące przetwarzania danych

Gdy uzyskują Państwo dostęp do tej strony internetowej, dane osobowe są gromadzone na podstawie prawnej art. 6 ust. 1S. 1 lit. Ff UE - DSGVO w związku z § 3 Abs. 1 Datenschutz Nordrhein-Westfalen (DSG NRW), dane osobowe są gromadzone ze względów technicznych w celu wyświetlenia naszej strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa. Następujące dane są odbierane podczas dostępu i tymczasowo przechowywane w tak zwanych plikach protokołu lub dziennika:

 • Adres IP
 • Data i godzina pobrania
 • Treść wniosku (konkretna strona)
 • Status dostępu / kod statusu HTTP
 • Ilość danych przesłanych w każdym przypadku
 • Strona internetowa, z której pochodzi żądanie
 • Przeglądarka
 • System operacyjny i jego interfejs
 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki

Zwracamy uwagę, że możliwe jest, że operatorzy zewnętrznych stron internetowych połączonych z portalem mogą gromadzić i analizować dane użytkowników tych stron.
Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, dane będą przechowywane na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. e, ust. 3 UE - DSGVO w związku z § 3 ust. 1 Datenschutzgesetz Nordrhein- Westfalen (DSG NRW). 6 Abs. 1. S. 1 lit. e, Abs. 3 EU - DSGVO w związku z § 3 Abs. 1 Datenschutzgesetz Nordrhein- Westfalen (DSG NRW) przechowywanie danych dobrowolnie podanych przez Państwa (adres e-mail, w stosownych przypadkach imię i nazwisko oraz numer telefonu) w celu przetworzenia Państwa zapytania. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celów, o które Państwo prosili. Państwa dane zostaną usunięte w momencie, gdy ich przechowywanie nie będzie już konieczne.


Korzystanie z plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Są to małe pliki, które Państwa przeglądarka automatycznie tworzy podczas uzyskiwania dostępu do naszej witryny i przechowuje na Państwa urządzeniu końcowym (laptopie, tablecie, smartfonie lub podobnym urządzeniu). W pliku cookie przechowywane są informacje związane z konkretnym używanym przez Państwa urządzeniem końcowym. Nie oznacza to jednak, że uzyskujemy bezpośrednią wiedzę na temat Państwa tożsamości. Korzystanie z plików cookie ma na celu ułatwienie Państwu korzystania z naszej oferty. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu przez Państwa naszej witryny. Możliwe jest skonfigurowanie przeglądarki w taki sposób, aby żadne pliki cookie nie były przechowywane na Państwa komputerze lub aby przed utworzeniem nowego pliku cookie zawsze pojawiał się komunikat. Jednakże całkowita dezaktywacja plików cookie może prowadzić do ograniczenia funkcjonalności naszej strony internetowej.


Zmiana naszej polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności może zostać zmieniona w celu zapewnienia jej zgodności z aktualnymi wymogami prawnymi lub w celu wprowadzenia zmian w naszych usługach w polityce prywatności, np. w przypadku wprowadzenia nowych usług. Nowa polityka prywatności będzie miała zastosowanie do Państwa następnej wizyty.


Zgoda na pliki cookie

 • Usługi map nie są dozwolone
 • Usługi wideo są niedozwolone
 • Niedozwolone techniczne pliki cookie