Škola Viktoria má 125 rokov

Narodeniny sa na Viktoriaschule vždy oslavujú. Tento rok má naša škola 125 rokov!

Pri tejto príležitosti sa v piatok 25. apríla 2024 od 10.00 do 13.00 hod. na školskom ihrisku konala veselá oslava. Dokonca aj počasie nám prialo a na začiatku oslavy bolo sucho presne na čas.

Najprv mali na pódiu svoje hudobné vystúpenie deti z našej školy JeKiTS. Pred očami početných hostí sa rozozvučali husle, zobcové flauty a gitary. Školský orchester ukončil hudobnú cestu JeKiTS.

Naša riaditeľka pani Albersová potom privítala hostí, medzi ktorými boli bývalí riaditelia pán Kunze a pani Heuerová, ako aj bývalí učitelia. Pani Albersová poďakovala všetkým zamestnancom školy. Niektorí žiaci mohli vystúpiť na pódium a porozprávať o tom, čo sa im na škole tak páčilo.

Hudobný program potom pokračoval: raper Dennis Buss vopred zložil a napísal novú školskú pieseň Viktoria a nahral ju s vybranými žiakmi v nahrávacom štúdiu. S radosťou prijal pozvanie na našu oslavu a spolu s piatimi deťmi vystúpil na pódiu. Celá žiacka obec ho hlasno podporovala!

Hudobné medzihry doplnila hudobná skupina našej školy, ktorá zaspievala krátky úryvok z novej hry. Tá sa bude hrať 16. júna v aule Werner-von-Siemens-Gymnázia.

Na záver pani Albersová privítala na pódiu starostu Rainera Doetkotteho. Po krátkom príhovore oficiálne otvoril preliezačku ako sponzor nového dinosaura.

Tým sa oficiálna časť skončila a všetci hostia sa dobre zabavili na dvoch skákacích hradoch, na turnaji vo vybíjanej v telocvični a pri prezeraní starých fotografií z minulých ročníkov školy Viktoria. O fyzickú pohodu všetkých sa postarali chutné dobroty z koláčového bufetu a nápoje.

Počas oslavy sa vydražili tri torty na dobrú vec. Šťastnými výhercami sa nakoniec stali pani Nohlesová, pani Albersová a pani Eveldová.

Pani Knausová a pán Wevers z Fördervereinu ochotne odpovedali na otázky prítomných aj v ďalšom stánku.

Ako spomienku na tento výnimočný deň bolo možné zakúpiť si prívesky na kľúče s logom našej školy a fotografiou 125 detí.

Ďakujeme všetkým sponzorom, darcom koláčov a mnohým pomocníkom, ktorí sa postarali o nezabudnuteľný deň.