Škole Viktoria je 125 let

Narozeniny se na Viktoriaschule slaví vždy. V letošním roce má naše škola výjimečného oslavence - je jí 125 let!

Při této příležitosti se v pátek 25. dubna 2024 od 10 do 13 hodin konala na školním hřišti veselá oslava. Dokonce i počasí nám přálo a na začátek oslavy bylo sucho.

Nejprve měly na pódiu své hudební vystoupení děti z JeKiTS z naší školy. Před zraky početných hostů se rozezněly housle, zobcové flétny a kytary. Hudební putování JeKiTSu zakončil školní orchestr.

Ředitelka školy paní Albersová pak přivítala hosty, mezi nimiž byli bývalí ředitelé pan Kunze a paní Heuerová a také bývalí učitelé. Paní Albersová poděkovala všem zaměstnancům školy. Někteří žáci mohli vystoupit na pódium a promluvit o tom, co se jim na škole tak líbilo.

Hudební program pak pokračoval: rapper Dennis Buss předem složil a napsal novou školní píseň Viktoria a nahrál ji s vybranými žáky v nahrávacím studiu. Rád přijal pozvání na naši oslavu a vystoupil na pódiu společně s pěti dětmi. Celá žákovská obec ho hlasitě podporovala!

Hudební vystoupení doplnila školní hudební skupina, která zazpívala krátký úryvek z nové hry. Ta bude uvedena 16. června v aule Werner-von-Siemens-Gymnasium.

V neposlední řadě paní Albersová přivítala na pódiu starostu Rainera Doetkotteho. Ten po krátkém proslovu slavnostně otevřel prolézačku jako sponzor nového dinosaura.

Tím oficiální část skončila a všichni hosté si užili spoustu zábavy na dvou skákacích hradech, při turnaji ve vybíjené v tělocvičně a při prohlížení starých fotografií z minulých let školy Viktoria. O fyzickou pohodu všech se postaraly lahodné dobroty z dortového bufetu a nápoje.

Během oslavy byly vydraženy tři dorty pro dobrou věc. Šťastnými výherkyněmi se nakonec staly paní Nohlesová, paní Albersová a paní Eveldová.

Paní Knausová a pan Wevers z Fördervereinu také rádi odpovídali na dotazy přítomných u dalšího stánku.

Na památku tohoto výjimečného dne byly k zakoupení klíčenky s logem naší školy a fotografií 125 dětí.

Děkujeme všem sponzorům, dárcům koláčů a četným pomocníkům, kteří se zasloužili o nezapomenutelný den.